Malmös nya sjukhusbyggnad

Patientforum från Jubileumsaulan